Grafisk presentation - logga, Alternativmedicin - Komplementärmedicin Vänta som kommer bilden snart. Om en webbläsare inte visa bilder, är det vad du vill se i stället. Grafisk presentation - logga, Alternativmedicin - Komplementärmedicin, övre kant - gäller varje html sida
Vänta som kommer bilden snart. Om en webbläsare inte visa bilder, är det vad du vill se i stället. Grafisk presentation med meny - Logga, Mineraler och Vitaminer | Alternativmedicin - Komplementärmedicin

Kortfattad information om vitaminer

En av flera organiska ämnen som är nödvändiga i små mängder för normal hälsa och tillväxt för oss människor kallas vitaminer.

Vitaminer är olika på flera sätt från andra biologiskt viktiga föreningar såsom proteiner, kolhydrater och lipider. Trots att dessa senare ämnen också är nödvändiga för kroppen ska fungera korrekt, kan de flesta av dem kan syntetiseras av människan i tillräckliga mängder.

Vitaminer är essentiella näringsämnen

Vitaminer å andra sidan, kan i regel inte syntetiseras i tillräckliga mängder för att möta kroppens behov och måste därför erhållas från kosten eller från någon syntetisk källa. Av denna anledning kallas vitaminer essentiella näringsämnen.

Vitaminer har en katalytisk funktion

Vitaminer skiljer sig också från de andra biologiska föreningar i relativt små mängder som behövs är att slutföra sina uppgifter. I allmänhet är dessa funktioner katalytisk som på något sätt underlättar eller styr viktiga kemiska reaktioner i kroppens celler. Om en vitamin saknas i kosten eller inte kan absorberas av kroppen i tillräcklig mängd, kan olika sjukdomstillstånd utvecklas. Nedan följer de vitaminer och mineraler som du kan läsa om;

A-vitamin B-vitamin B1 (Tiamin) B10 (Para-aminobensoesyra) B12 (Cobalamin) B13 (Orotsyra) B15 (Pangaminsyra) B17 (Amygdalin, nitrilosid eller leatril) B2 (Riboflavin) B3 (Niacin) B5 (Pantotensyra) B6 (Pyridoxin) B8 (Biotin) B9 (Folinsyra) C-vitamin D-vitamin E-vitamin F-vitamin Inositol K-vitamin Kolin Lecitin P-vitamin Fluor (F) Fosfor (P) Germanium (Ge) Jod (J) Järn (Fe) Kalcium (Ca) Kalium (K) Kisel (Si) Klor (Cl) Kobolt (Co) Koppar (Cu) Krom (Cr) Litium (Li) Magnesium (Mg) Mangan (Mn) Molybden (Mo) Natrium (Na) Nickel (Ni) Selen (Se) Svavel (S) Vanadin (V) Zink (Zn)


Läs mer om vitaminer nedan

Läs definitionen på vitaminer på Svenska Nationalencyclopedin


Läs på vårt forum om ämnen som relaterar till vitaminer

OBS Var uppmärksam på att all information och förmedling via alternativmedicin.se aldrig ska användas istället för behandling av legitimerad läkare eller annan professionell medicinsk rådgivning. Oavsett besvär uppmanar vi dig att alltid först söka läkarhjälp. Barn under 8 år får inte behandlas med kosttillskott eller alternativ behandling.


Web Alternativmedicin