Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Magnesium

Magnesium
Magnesium | Foto: Warut Roonguthai
och dess föreningar

Förekomst: Magnesium är en lätt metall som förekommer i bland annat dolomit och magnesit. Magnesium utgör ungefär 1,9% av jordskorpan. Stora magnesiummängder förekommer lösta i havsvatten och magnesium hör i likhet med kalcium till sedimentbergarterna. Hos växterna spelar magnesium en central roll vid klorofyllsyntesen. Metallen utsänder mycket ljus vid förbränning men förmår också binda ljusenergi genom elektronupptagning. Magnesium förenar sig å ena sidan med kalcium i dolomit. Å andra sidan med kalium i t.ex. kainit. Metallen intar därmed en mellanställning mellan de mycket reaktiva alkalierna och de reaktionströga och "kalla" jordalkaliema. Detta förhållande gäller naturligtvis också i den mänskliga organismen. Hälften av magneslumet finns i benstommen (0,4-0,7%). Magnesium finns också i blodplasma och -serum. Det är inte lätt att vinna överblick över magnesiums roll i ämnesomsättningen, men man kan säga att metallen är avgörande för biosyntesen. Det viktigaste homeopatikumet är Magnesium carbonicum. De övriga magnesium-salterna liknar i sin läkemedelsbild det förstnämnda.