Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitamin B12 | Cobalamin

Vitamin B12 | Cobalamin
Vitamin B12 | Cobalamin | Foto: Benjah-bmm27
Vitamin B12 | Cobalamin

Funktion: Medverkar vid bildandet av blod och är ett co-enzym vid nedbrytningen av fetter, kolhydrater och proteiner samt vid syntesen av ribonukleinsyror. Motverkar toxiska leverskador och fettlever. Det stimulerar bildandet av gallsyror och sänker blodets

Följder av brist och terapeutisk användning: Perniciös anemi behandlas av läkarna med B12-injektioner. Mental obalans följt av trötthet, irritation, dålig koncentrationsförmåga och dåligt minne. Goda resultat har uppnåtts vid behandlingen av migrän, neuralgi, allergier, psoriasis, giktsjukdomar och geriatriska problem.

Rekommenderad daglig dos: 3 mcg.

Terapeutisk dosering: 50-100 mcg.

Mega-dosering: Upp till 2000 mcg.

Symtom på överdosering: Okända.