Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vitamin B17 | Amygdalin

Vitamin B17 | Amygdalin
Vitamin B17 | Amygdalin | Foto: Ben Mills
Vitamin B17 | Amygdalin

B17 liksom B15 upptäcktes av biokemisten E. T. Krebs jr. Det är ännu inte officiellt godkänt som ett vitamin, utan har tvärtom blivit utsatt för ett massivt undertryckande ån läkarföreningar och socialstyrelser.

Funktion och terapeutisk användning: B17 är, enligt Krebs, speciellt effektivt mot cancer och det används av en del biologiskt orienterade läkare för att förebygga och behandla cancer.

Amygdalinmolekylen innehåller giftet cyanid i inaktiv form. Cyaniden frigörs av enzymet betaglucoronidas som finns i 1000 gånger högre koncentration i cancercellerna än i vanliga celler. Samtidigt innehåller friska celler ett annat enzym, rhodanes, som neutraliserar cyanid. Cancercellerna saknar detta enzym. Det betyder i praktiken att amygdalin är särskilt giftigt för cancercellerna, men relativt ofarligt för friska celler. Det är med andra ord ett specifikt cystostaticum och som sådant långt säkrare att använda än de kemiska cystostatica. Stora orala doser bör dock användas med försiktighet och hjärtfunktionen bör stå under regelbunden övervakning. Gravida bör inte behandlas med leatril, eftersom fostrets celler under den första perioden av havandeskapet har karaktäristiska som påminner om cancercellen och därför är särskilt känsligt för cyaniden.

Enligt den tyska forskaren Hans Nieper bör leatrilbehandlingar understödjas av enzympreparatet Bromelain, som utvinns ur ananas.

Bromelain "avskärmar" svulstens cellmembran och förbättrar sannolikt cancercellens upptagande av amygdalinet. Vid avskärmningen blottläggs cancercellens antigena komponenter, vilket främjar kroppens immunologiska aktivitet mot cancercellerna, då immuncellerna lättare kan "känna igen" cancercellerna.

Rekommenderad daglig dos: Inte fastslagen.

Terapeutisk dosering: 1500-2500 mg dagligen som injektion.

Symtom på överdosering: Vid höga doseringar kan störningar av hjärtfunktionen uppträda.

Källor: Vetegräs, aprikoskärnor, groddar och mandlar.