Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Affirmationer

Affirmationer
Affirmationer | Foto: Fredric Shaffer
Affirmationer är en sorts självsuggestion: påståenden av positiv karaktär som så att säga bekräftar det mål man vill uppnå.

Positivt tänkande är grunden för olika former av mental träning. Det innebär att negativa tankar ersätts med positiva motsvarigheter, och ouppnåeliga dagdrömmar med mål som är möjliga att nå. I mången läkekonst är positiva tankar och föreställningar en huvudsaklig källa till förändring och tillfrisknande.

Emile Coué, en fransk apotekare, grundade vid sekelskiftet en klinik där han använde sig av positiva tankar som medel att uppnå hälsa (autosuggestions-metoden). En viktig devis var: "För varje dag blir jag bättre och bättre på alla sätt och vis" - ett bra exempel på en affirmation.

Meningen är att affirmationerna, som skall upprepas i tankarna dagligen, skall bli en sorts vanetanke som biter sig fast i det undermedvetna. Det undermedvetna lär inte kunna skilja mellan verkliga och påstådda fakta; det utgår från den bild av verkligheten som det får - oavsett om denna bild kommer från en yttre händelse eller består av en fantasibild. Kroppen uppfattar meddelandena från psyket som sanningar, inte som känslor, tolkningar eller vantolkningar. Därför är det viktigt att affirmationerna är formulerade i presens (nutid) och i positiva ordalag. Genom att upprepa positiva och självbejakande tankar kan man bidra till att mobilisera en förväntansfull tro på framtiden och den inre potentiella förmågan till inre läkning.

Subliminala budskap
Ett speciellt sätt att använda affirmationer på är genom kassettband med subliminala budskap. Utgångspunkten är att vi ständigt påverkas av olika stimuli utan att vi är medvetna om dem alla. Det undermedvetna fångar dock upp och lagrar de olika intrycken, och vi styrs ofta av impulser från det undermedvetna. Sublimen betyder undermedvetandets tröskel. Med subliminala processer avses här sådana psykiska processer - framför allt varseblivningen - som inte är medvetna, men ändå påverkar vårt beteende.

På de subliminala kassettbanden har man talat in ett budskap, inbäddat i musik, så att det sagda inte kan höras tydligt, men ändå skall fångas upp av det undermedvetna. Tanken är att man skall kunna avprogrammera sig från dåliga vanor och i stället skaffa sig mer önskvärda sådana. I Sverige säljs kassettband med teman som Minska i vikt, Förbättra din självbild, Förbättra ditt minne, Sluta röka, Eliminera bitterhet, Förbättra inlärning m.m.