Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Alexander-tekniken

Alexander-tekniken
Alexander-tekniken
Alexandertekniken innebär att med manuell påverkan söka korrigera muskulatur och kroppshållning.

Metoden har fatt sitt namn efter en australisk skådespelare, Frederick Matthias Alexander (1869-1955). Alexander-tekniken syftar till att lära ut hur människor kan nå en "bättre användning av sig själva".

Alexander menade att de flesta personlighetsproblem kommer sig av en konflikt mellan kropp, känslor och intellekt, som alla ger olika budskap. Det här leder till en störd identitetsuppfattning och bristande inre harmoni. Målet med Alexander-tekniken är att koordinera de fysiska, emotionella och mentala funktionerna hos människan.

Förenklat kan Alexander-tekniken betecknas som en psykologisk hållningsteknik. I stället för att angripa problemen utifrån med en behandling, bör man först ta reda på vad som orsakar problemen och sedan försöka förstå hur. Härigenom kan medvetandet vidgas och nya och bättre sätt att leva på kan utvecklas.

Utgångspunkten är att kroppen har ett medfött reflexsystem som styr rörelserna. Det gäller att lära sig att inte omedelbart följa en impuls att utföra en handling (inhibering), utan att först bli medveten om sitt sätt att fungera och följderna av det, för att sedan kunna bryta gamla vanemönster och lära in nya sätt att fungera på.

Behandlingen består av en mild manipulation av muskulaturen (först i undersökande syfte, sedan som behandling) samt upprepade styrda rörelser som syftar till att via det kinestetiska sinnet hjälpa kroppen att få det medfödda reflexsystemet att fungera på bästa sätt. Ett viktigt moment är att lära sig hålla upp huvud och hals på rätt sätt, liksom att resa sig och sätta sig på ett balanserat sätt. Med en förbättrad hållning kan bröstkorgen vidgas och de inre organen få större spelrum; även talorganen påverkas av spänningsmönstret i kroppen. Dynamisk balans är målet.

Det uppges att 30 lektioner är ett minimum för att användbara resultat skall kunna uppnås. Tekniken används bl.a. av dansare och skådespelare samt vid fysiska problem som dåliga ryggar, stel nacke, huvudvärk etc.