Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Aston-massage

Aston-massage
Aston-massage
Aston-massage syftar till att frigöra den i kroppen låsta energin och därigenom påverka hållning och rörelser. Aston-massagen, även kallad Aston Patterning, har fått sitt namn efter Judith Aston, som utvecklade metoden på 1970-talet i USA.

En utgångspunkt för Aston-massage är att alla upplevelser, såväl positiva som negativa, lagras i kroppen. Genom en analys av muskler och kroppshållning söker man komma fram till var problemet finns. Aston-massage är en mjuk massageform, med små och mycket långsamma massagegrepp och spiralformade rörelser som syftar till att frigöra den energi som vänts inåt mot kroppen och orsakat ångest och smärta. Massagen påverkar muskler, leder och kroppshållning och används bl.a. vid idrottsskador och olika handikapp.