Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Autogen träning

Autogen träning
Autogen träning
Autogen träning är en metod för avspänning och självhypnos för att via det autonoma nervsystemet påverka psykosomatiska funktioner.

Autogen betyder självframkallad, och ordet är sammansatt av autos (av sig själv) och genos (tillblivelse, uppkomst). De viktigaste momenten i den autogena träningen är avspänning och självsuggestion med syfte att normalisera psykiska och kroppsliga funktioner.

Metodens upphovsman är Johannes H Schultz, en tysk läkare verksam på 1900-talet (d. 1970). Han började sin bana som hudläkare och blev sedan nervspecialist, förutom att han var professor i teologi. Efter Schultz har hans elev W Luthe vidareutvecklat den autogena träningen.

Schultz intresserade sig för psykosomatisk medicin och hypnos. Han ansåg att hypnosen hade en del icke önskvärda aspekter såsom passivitet och att personen som behandlades blev beroende av hypnotisören. Han utarbetade den autogena träningen för att undvika dessa moment. Träningen kräver en vilja och ett ansvar som är viktiga faktorer för att uppnå och bibehålla en god fysisk och psykisk hälsa. Schultz gav ut den första boken om autogen träning år 1932.

Den autogena metoden innebär att personen tränas att själv framkalla ett hypnotiskt tillstånd. Personen ger sig olika suggestioner tyst för sig själv; ett slags direktiv till det undermedvetna. Man börjar med att framkalla en känsla av tyngd och värme. När denna känsla uppnåtts ges en ny suggestion.

Den autogena träningen är indelad i sex stadier där de olika övningarna bygger på varandra: 1. Upplevelse av tyngd.
2. Upplevelse av värme i huden.
3. Övning att få hjärtat att slå sakta och regelbundet.
4. Övning att få andningsverksamheten att fungera i en jämn och reflexmässig rytm.
5. Övning att kontrollera matsmältningsorganen.
6. Övning att uppleva kyla på pannan.

Efter att ha hängett sig åt de suggererade föreställningarna ett par minuter avbryts träningen med kommandot: "Böj armarna, andas in, öppna ögonen". Det är viktigt att övningen avbryts noga så att den övande verkligen lämnar det passiva tillståndet. Övningarna bör ske under ledning av en kompetent lärare.

Den autogena träningen används för att påverka olika stresstillstånd, spänningar, oro och psykosomatiska problem. Metoderna lärs i Sverige ut till blivande sjukgymnaster, men har ändå tagits med i den här sammanställningen, då flera alternativa metoder har den autogena träningen som bas.