Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Bachs blomstermedicin

Bachs blomstermedicin
Bachs blomstermedicin | Foto: Nina
Bachs blomstermedicin är essenser av blommor som används för att påverka olika sinnestillstånd.

Edward Bach (1886-1936) arbetade som läkare i England. Han noterade i sin verksamhet att patienter med samma typ av personlighet och temperament ofta tycktes bli hjälpta av samma läkemedel, oavsett vilka fysiska problem de hade. Bach drog slutsatsen att det mentala och känslomässiga tillståndet är grundorsaken till sjukdom: olika extrema sinnestillstånd (t.ex. överdriven oro, hopplöshet, irritation) kan leda till fysiska sjukdomar genom att de minskar motståndskraften; de kan också förlänga sjukdomstiden och förhindra att hälsan återställs.

Bach menade att örter har en förmåga att öka individens motståndskraft och förmedla en helande andlig kraft till kropp och själ. Han framställde 38 olika blomessenser från vilda växter, buskar och träd. Blommor valdes från de bästa plantorna och placerades i en glasskål med friskt källvatten och fick sedan stå i solen fyra timmar på den äng där de växt.

Även i dag framställs essenserna med hjälp av solljus eller annan värme. En teori om hur essensen fungerar är att växterna har särskilda vibrationsmönster i sina blommor eller knoppar som kan överföras till vattnet de läggs i om det utsätts för solljus eller värme. De helande vibrationerna förmedlas sedan till kroppen när medlen används invärtes eller utvärtes.

De olika blomstermedlen ordineras för olika specifika sinnestillstånd. Till exempel sägs Gorse (ärttörne) inverka på känslor av hopplöshet, medan White Chestnut (vit kastanj) ges vid tankfullhet förenad med ständiga oönskade oroande tankar. The Rescue Remedy är en specialblandning sammansatt av fem essenser att användas i olika akuta nödsituationer. En av essenserna är ingen blomessens, utan kommer från en särskild vattenkälla.

Bachs blomstermedicin används ofta i kombination med andra behandlingsmetoder.