Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Bates seendeträning

Bates seendeträning
Bates seendeträning
Bates seendeträning är ett egenvårdsprogram innefattande olika övningar för att stärka ögonen.

W H Bates, USA, utarbetade vid sekelskiftet en form av seendeträning. Han fann att brytningsfel i ögonen hela tiden förändras. Psykiska påfrestningar och spänningar kan öka problemen, medan avspänning kan minska dem.

Bates metod bygger på avspänning och träning; att lära folk använda ögonen på ett avspänt sätt. Avspända organ har en bättre cirkulation än spända sådana. Den förbättrade cirkulationen ger organet en chans att bygga upp motståndskraften och verka i läkande riktning.

Några exempel på övningar är att blinka ofta, vila ögonen i handflatorna, förändra synfokus och röra ögonen.