Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Elektroterapi

Elektroterapi
Elektroterapi
Elektroterapi är olika sätt att med hjälp av elektricitet påverka kroppens funktioner.

Försök att påverka kroppens funktioner med olika former av elektricitet har pågått i flera hundra år. I dag är elektroterapi ett samlingsnamn på olika sätt att behandla kroppen med elektricitet. Elektriciteten kan antingen anbringas direkt på kroppen eller indirekt, genom att den kroppsdel som skall behandlas placeras i ett elektriskt eller elektromagnetiskt fält eller i ett ultraljudsfält. Härigenom söker man påverka temperaturen i kroppsvävnaderna och öka ämnesomsättningsaktiviteten.

Elektroterapi används både inom den vanliga sjukvården och av alternativa behandlare, framför allt av olika slags fysioterapeuter vid behandling av problem i rörelseapparaten såsom muskelsträckningar, smärta m.m.