Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Est

Est
Est | Foto: Lift Arn
Est syftar till personlig frigörelse. Medlet är intensiva sessioner i stora grupper med inslag av konfrontation och kontrollerad kommunikation. En omarbetad mjukare variant heter Forum.

Est är latin och betyder "det är". Det är också en förkortning av Erhard Seminars Training, en rörelse för gruppterapi som utformats av Werner Erhard (f. 1935), vars ursprungliga namn var Jack Rosenberg. Est startades 1971 i Los Angeles, och metoden introducerades senare på 70-talet i Sverige. Est används bl.a. som ett led i personalutbildning och som en självständig metod för personlig frigörelse och utveckling.

En central tanke i est är att man skall ta ansvar för sitt liv. Det bästa sättet att förändra sig på är att helt acceptera sig själv sådan man är. Genom detta minskas klyftan mellan jagidealet och det faktiska beteendet, vilket i sig är en stor förändring. Det är en illusion att tro att man kan förändra sig själv genom handling. Däremot kan man acceptera att "det är som det är"; acceptera sina upplevelser och välja att uppleva dem fullt ut, vartefter de dyker upp. Erhard har influerats mycket av österländskt tänkande.

I est-träningen arbetar man med större grupper, ibland upp till 250 personer, som under ett par dagar samlas i en lokal ca 15 timmar per dag. Under denna tid får ingen lämna lokalen, bortsett från en kort matrast och sparsamma toalettbesök. Inga klockor är tillåtna. Deltagarna får inte sitta bredvid någon bekant och inte heller prata direkt med varandra; om någon vill yttra sig, får vederbörande göra det till alla genom en mikrofon. Werner Erhard eller någon av hans instruktörer talar om est-metoden och dess filosofi. Styrda meditationer över något ämne kan förekomma. Det är vanligt med provokationer och konfrontationer mellan instruktörer och deltagare.

Träningen är upplagd för att skapa starka känslor hos deltagarna. Tanken är att de personliga försvaren skall brytas ner, djupare liggande känslor lockas fram och den personliga energin frigöras. Efter kritik mot metodens "hårdhet" har Werner Erhard på senare tid omarbetat est till en mjukare och öppnare metod kallad Forum.