Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Eutoni

Eutoni
Eutoni
Eutoni är en metod för att uppnå spänningsbalans, innefattande olika fysiska och mentala övningar.

Eutonin har utarbetats av danskan Gerda Alexander. Ordet eutoni betyder ungefär spänningsbalans, god spänning, och är namnet på en metod för att uppleva sambandet och balansen mellan kropp och själ.

Gerda Alexander menar att enbart avspänning inte räcker för att uppnå en god behärskning av kroppen, utan att det är nödvändigt med tonusjämvikt. Tonus är den grundspänning som alltid finns i den levande organismen. Med tonusjämvikt menas en förmåga att på ett harmoniskt sätt kunna anpassa sig till olika förhållanden. Eutoni har definierats som "ett tillstånd under vilket varje rörelse utförs med ett minimum av energi med maximal effekt, medan alla vitala funktioner fortsätter normalt".

Eutonin syftar inte till att lösa upp spänningstillstånd, utan snarare till att skapa en balanserad utjämning av dem. Det handlar framför allt om musklernas spänningsbalans. Genom en förbättrad muskulär spänningsjämvikt anses personen komma i bättre kontakt med sig själv, vilket även påverkar förhållandet till omvärlden. Ett utvecklat kroppsmedvetande sägs också främja kreativiteten och aktivera kontaktförmågan.

Övningar i eutoni kan vara: att spänna av en kroppsdel samtidigt som man är aktiv i en annan,

att inta s.k. kontrollställningar för att kontrollera om musklerna är av tillräcklig och normal längd (spända muskler är förkortade och kan göra ont),

kontaktövningar för att uppmärksamma relationen mellan kroppen och dess omgivning (kontakt med marken, med redskap och andra föremål),

"strömövningar": att känna en ström av förnimmelser i kroppen längs den väg som medvetandet färdas,hållningsövningar m.m.

I Sverige används eutoni bl.a. som en förberedelse inför zen-meditation och djupmeditation samt i arbete med fysiskt och psykiskt handikappade.