Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Feldenkrais-metoden

Feldenkrais-metoden
Feldenkrais-metoden
Feldenkrais-metoden syftar till att återuppväcka och lära in nya sätt att röra sig på och fungera i livet. Metoden innefattar manuell behandling och rörelseövningar.

Moshe Feldenkrais (1904-1984) föddes i Ryssland, utvandrade till i tur och ordning Israel, Frankrike och England, för att sedan återvända till Israel. Han arbetade som ingenjör och fysiker samt bidrog till att introducera judon i väst; han innehade själv svart bälte i den självförsvarssporten.

Feldenkrais intresserade sig för sambandet mellan människans beteende och den kroppsliga självuppfattningen.

Han menade att varje handling består av fyra huvudsakliga komponenter: rörelse, förnimmelse, känsla och tanke. En optimal funktion kräver att det råder balans mellan dessa komponenter.

Människan lär sig sina färdigheter i samspel med omgivningen. Genom uppfostran har vi lärt oss att sätta målen lägre än vad vår fulla kapacitet skulle kunna tillåta. Feldenkrais utarbetade ett (åter-) inlämingssystem som syftar till att lära eleven att ändra sin attityd till sig själv och omgivningen, att upptäcka sin latenta förmåga att röra sig på ett harmoniskt sätt.

Feldenkrais-metoden lär ut ett sätt att bli medveten om och få kontroll över den egna kroppens muskelreaktioner. Det som tidigare styrts av ett primärt reflexsystem får nu medvetandet ta över. Kroppskontrollen anses vara en förutsättning för kroppslig frihet - "när vi vet vad vi gör, kan vi göra vad vi vill" - och innebär även en psykisk frihet.

En grundtanke i Feldenkrais-metoden är att bryta gamla vanor och lära sig göra en sak på flera olika sätt för att få valmöjligheter. Man försöker bl.a. aktivera ovanliga kombinationer av muskler.

Behandlingen består av två grundläggande moment: 1. Funktionell integrering: en försiktig manipulation vid individuella behandlingar.

2. Medvetenhet genom rörelse: en övning, vanligtvis i grupp, efter lärarens muntliga instruktioner.

Genom enkel manipulation av kroppen och rörelseövningar koordinerade med andningen söker man nå en förändring i hjärnans motoriska centra, vilket kan leda till ändringar i musklernas rörelsemönster och de tanke- och känslomönster som är knutna till dessa. Feldenkrais-metoden används bl.a. i rehabilitering av personer med neurologiska problem och begränsad rörelseförmåga.