Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Floating

Floating
Floating | Foto: Oburnett
Floating innebär att flyta på saltvatten, innesluten i en tank. Avsikten är avslappning och förbättrade kroppsfunktioner.

I floating är det meningen att en människa skall flyta på jämnt tempererat saltvatten, innesluten i en tank. Den mörka tanken innebär att ljud- och ljusupplevelser utestängs. Saltvattnet gör att kroppen har lätt för att flyta. Metoden har utvecklats av den amerikanske läkaren John C Lilly, som konstruerade den första tanken 1954. Det första flytcentret i Sverige öppnades 1985.

Floating syftar till djup avslappning, frammanad av och kombinerad med en form av sensorisk deprivation (brist på sinnesintryck). Några effekter som floating anses kunna bidra till är en sänkning av blodtrycket, stabilisering av oroligt hjärta, effektivare ämnesomsättning och en ökad sensitivitet.