Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Håranalys

Håranalys
Håranalys | Foto: Nevit Dilmen
Håranalys är en metod för att mäta kroppens mineralstatus och därigenom söka upptäcka brister eller överskott.

Grunden för metoden är att håret avspeglar kroppens intracellulära tillstånd, dvs. vilka ämnen som tas upp resp. utsöndras av kroppen. Med hjälp av en s.k. spektralanalys söker man mäta mineralinnehållet i håret. Håret närmast hårbotten anses avspegla den senaste månadens mineralstatus Anledningen till att håret föredras framför en blodanalys är att blodet endast avspeglar det extracellulära tillståndet i kroppen.

Genom analysen uppges mineralbrister, kroniska tungmetallförgiftningar och latenta sjukdomstillstånd kunna upptäckas. Behandlingen utgörs, beroende på resultatet, av arbetsbyte kostomläggning, vitamin- och mineralterapi eller andra åtgärder. En mineralobalans sägs vanligen normaliseras efter 3-6 månaders behandling.