Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Inner Massage

Inner Massage
Inner Massage
Inner Massage innefattar andnings- och kroppsövningar i syfte att balansera kropp, tanke och känsla.

Inner Massage är namnet på en metod för att medvetandegöra och balansera kropp, andning, tanke och känsla.

Metoden har utarbetats och döpts av svensken Thomas Heineman vid slutet av 1970-talet och kallas numera för Heineman-principen.

Den princip det handlar om är att utnyttja en tredje levande kraft förutom terapeuten och den som skall behandlas, nämligen gravitationen, tyngdkraften.

Inner Massage är en process för att vidga medvetandet på alla plan. I det arbetet krävs en aktiv mental närvaro av såväl terapeut som patient. En grundtanke är att patienten själv måste upptäcka impulserna till sina spänningar och slappna av, snarare än att spänningarna bearbetas manuellt utifrån och att patienten är en passiv mottagare av behandlingen.

Känslor som inte kunnat levas ut i barndomen lagras i kroppen och förhindrar en naturlig andning och ett harmoniskt energiflöde. I olika kroppsställningar och med hjälp av andningen kan patienten uppleva sin kropp och bli medveten om spänningarna. Terapeuten använder även olika beröringspunkter för att underlätta denna process. Genom att ge efter för gravitationen kan spänningarna lösas upp, kroppen öppnas inifrån - därav namnet inre massage - och den egna läkande kraften stimuleras.