Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Jin Shin Do

Jin Shin Do
Jin Shin Do
Jin Shin Do är en form av energibalansering, främst med hjälp av akupressur.

Jin och Shin står för medkänsla resp. livskraft, och Do är detsamma som tao, vägen. Metoden har utvecklats av amerikanskan Iona Marsaa Teeguarden. Den är baserad på Jin Shin Jyutsu, japanska akupressurmetoder och meditationstekniker. I metoden ingår även kinesiska yogatekniker som betonar andning, meditation, fysiska övningar och kostprinciper.

Den som ger behandling med Jin Shin Do fokuserar sin uppmärksamhet på hara, ett centralt energicentra beläget i buken. Genom att göra vissa övningar kanaliseras energi (ki) till händerna. Sedan hålls med en hand ett lätt men stadigt tryck på en s.k. lokalpunkt och med den andra handen hålls olika avståndspunkter i en viss ordning. I Jin Shin Do arbetar man med 8 s.k. extra meridianer enligt den kinesiska akupunkturläran. Syftet med behandlingen är att frigöra de punkter eller kroppsdelar som är blockerade eller spända och återställa energicirkulationen och balansen i kroppen.

Se även Akupressur och Jin Shin Jyutsu.