Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Kerstin Lindes rörelseträning

Kerstin Lindes rörelseträning
Kerstin Lindes rörelseträning
Kerstin Lindes rörelseträning är en metod för att samordna hjärna och muskler och därigenom harmonisera kroppen.

Rörelsepedagogen Kerstin Linde, verksam i Sverige, har utarbetat ett sätt att, som hon säger, stämma kroppen till rätt muskeltonus. Kroppen stäms genom att hjärna och muskelgrupper koordineras.

Grundstämningen görs - eller bör göras - under spädbarnstiden. Det är viktigt att alla stadier av spädbarnsrörelser genomlevs för att undvika att spänningar och låsningar i kroppen utvecklas. Låsningar i kroppen hämmar andningen och stör blodcirkulationen. Störningar i kroppens struktur kan medföra olika sjukdomar och problem i såväl kropp som själ. Kerstin Linde menar att funktionsstörningar kan ligga till grund för så olika sjukdomar som cancer, diabetes, kärlkramp och allergier.

Kerstin Linde har byggt sin s.k. harmonilära på omfattande studier av kroppen i stillhet och rörelse. Hennes funktionsmodell delar in människan i höger och vänster sida av över- och underkropp. Dessa fyra fält går igen även i hjärnan och ögonens synfält.

Träningen går ut på att med individuellt anpassade rytmiska rörelser stämma muskelgrupperna och de fyra kroppsfälten i förhållande till varandra och därigenom undanröja rörelsestörningar i hela kroppen. Genom att samordna kroppen så regleras även fälten i hjärnan och ögonen. Rörelserna så att säga presenterar kroppen för hjärnan, varvid gamla blockeringar - ärftliga eller förvärvade - kan öppnas. Till skillnad från en rad andra kroppsterapier behöver dock inte minnen och traumatiska händelser återupplevas. Däremot kan kroppen under träningens gång uppvisa olika reaktioner som feber, diarré, huvudvärk eller kräkningar - en sorts utrensningssymtom. Även psyket kan reagera, vilket visar sig i känsloutlevelser och speciella drömmar. Rörelserna driver sinnesapparaten och symboler hämtas fram inifrån.

Harmoniläran tillämpas vid en rad olika störningar, varav endast några omnämns här. Vid CP-skador (cerebral pares) används rörelseträningen för att försöka bryta de primitiva reflexmönstren och räta ut de spastiska och förvridna lemmarna samt koordinera blicken och frigöra förmågan att tala. Kerstin Linde menar att det ligger ett extremt dåligt kroppsmedvetande bakom sjukdomar som MS (multiple skleros), Parkinsons sjukdom och Huntingtons chorea (danssjuka); vid psykoser och borderlinetillstånd saknas det helt. Genom rörelser söker man väcka detta kroppsmedvetande till liv. Även de drömsymboler som visar sig kan ha en terapeutisk verkan på psyket. I vissa fall används endast symbolarbetet, t.ex. i försök att få senila människor till klarhet. Inlärningsproblem uppges kunna grunda sig i störningar i kroppens rörelsefunktion, vilket kan medföra en oförmåga att samordna sinnesorganen.

Kerstin Lindes rörelseträning tillämpas i Sverige bl.a. vid neurologiska störningar och inom viss psykiatrisk öppen vård.