Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Lüschers färgtest

Lüschers färgtest
Lüschers färgtest | Foto: Neuthaler
Lüschers färgtest är en metod för att undersöka en individs känslomässiga inställning till omgivningen.

Lüscher-Psychoskop är den inregistrerade varubenämningen på Lüschers psykologiska färgtest. Schweizaren Max Lüscher, professor i psykologi, presenterade sitt färgtest första gången år 1947. Sedan dess har det använts som en psykologisk testmetod i flera länder.

Lüscher-testet utgår från att alla färger har en psykologisk grundbetydelse; ett antagande som sedan länge funnit sin tillämpning i många kulturer. Individens inställning till olika färger - förkärlek för vissa och motvilja mot andra - är ett tecken på den individuella känslomässiga inställningen till omgivningen. Genom testet skall man kunna mäta det omedvetna, psykosomatiska tillståndet.

Det fullständiga Lüschertestet innehåller 73 färgkort med olika färgnyanser och former. Det krävs 43 olika val för att något skall kunna utläsas ur testet. LüscherPsychoskop är en förenklad variant där det personliga valet skall föras in på 7 olika färg- och formbilder. Utifrån detta val görs sedan en analys av testpersonens personliga situation.