Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Ledin-metoden

Ledin-metoden
Ledin-metoden
Ledin-metoden är ett system för att stimulera kroppens utsöndringsvägar.

Ledin-metoden har utarbetats i Sverige av Birger Ledin under 1900-talet.

Ledin-metoden betonar vikten av att kroppens fyra utsöndringsvägar - tarmarna, huden, njurarna och andningen - fungerar som de skall. Särskilt en störd mag-tarmfunktion kan inverka negativt och hämmande på andra organfunktioner. Ledin ansåg att ohälsa i många fall orsakas av en störning i kroppens vävnader till följd av att olika slaggprodukter ansamlats i kroppen på grund av ohälsosam kost, ofullständig matsmältning och ämnesomsättning. Därför la han stor vikt vid kosten, förutom att han utarbetade medel och metoder för att stödja utsöndringen av dessa slaggprodukter. Metodens mål är inte att åtgärda specifika symtom, utan att återställa den generella hälsan och livskraften. 1. Tarmdränage är den viktigaste komponenten i Ledin-metoden. För att bidra till en regelbunden och fullständig tarmtömning konstruerades en tarmsköljningsapparat, Clysmatic. Det är en specialkonstruerad toalettsits, kopplad till en vattenbehållare avsedd för upprepade småsköljningar av tarmen. Syftet är att lösa och motverka förstoppning utan att de normala tarmreflexerna sätts ur spel.

2. Hudens utsöndring stimuleras med ett s.k. hydropatbad, ett ångbad med högst 40C.

3. Njurarnas utsöndring stimuleras med särskilda örttéer eller elixirer.

4. Andningsövningar skall också bidra till reningen av kroppen.

En något förenklad variant av Ledin-metoden har presenterats som ett egenvårdsprogram.