Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Livsenergiterapi

Livsenergiterapi
Livsenergiterapi | Foto: Nyo
Livsenergiterapin arbetar med rörelseövningar för att lösa upp blockeringar i personligheten och frigöra livsenergin.

Livsenergiterapi (LET) är en form av kroppspsykoterapi för personlig utveckling och social förändring som utvecklats av psykologiprofessor Stephano Sabetti, i dag verksam i många länder. Han har påverkats mycket av österländska tankesystem. Sabetti är upphovsman även till terapeutiska tekniker såsom Shinkido, Organetics, Dansergia, 11 Teatro Energetico och Acquasus Pool-Work, som dock inte skall beskrivas närmare här (okänd förekomst i Sverige).

Livsenergiterapin bygger på tanken att det finns ett flöde av livsenergi i kroppen. När energin flödar obehindrat, integrerar den kropp och själ, tankar och känslor. Genom olika förbud och restriktioner mot känslomässiga uttryck har vi lärt oss att kapsla in eller avskärma oss från delar av oss själva för att accepteras av andra och överleva. Detta leder till blockeringar som kan ta sig olika fysiska eller psykiska uttryck. Till exempel kan undertryckt vrede bli till ett gift i kroppen som blockerar livsenergin. Denna ilska bör i stället komma till uttryck och användas på ett hälsosammare sätt.

I den terapeutiska processen fokuserar man på de djupare liggande energimönstren, i stället för på varje enskilt problem. Genom s.k. dynamiska energirörelser kan en person upptäcka energiblockeringar och ge uttryck för sina behov. LET är ett sätt att lösa upp blockeringarna, ge uttryck för undertryckta känslor och bearbeta dem som kommer fram. Ett mål med terapin är att synliggöra och lära sig acceptera gränserna både hos sig själv och andra.