Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Loving Relationships Training

Loving Relationships Training
Loving Relationships Training
Loving Relationships Training är ett träningsprogram som syftar till en frigörelse från låsta relationer och utveckling av fria och öppna sådana.

Loving Relationships Training (LRT) har grundats av Sondra Ray, USA, konsult inom området "radikal personlig utveckling". LRT är ett träningsprogram som nu funnits i ett tiotal år, och tusentals personer i USA, Australien och Europa uppges ha deltagit i programmet. Metoden kom till Sverige år 1986.

LRT är en kurs som syftar till att lära människor att skapa och bibehålla goda relationer inom livets alla områden. Tanken är att människan sitter fast i negativa mönster som skapas redan vid födelsen och sedan förstärks i relation till föräldrarna. Dessa mönster från barndomen styr även det vuxna livet. Genom LRT skall man kunna gå tillbaka till deras ursprung för att kunna lösa problemet och frigöra sig.