Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

M.A.C. Kinesiology

M.A.C. Kinesiology
M.A.C. Kinesiology | Foto: Adrian Michael
M.A.C. Kinesiology är en svensk form av muskeltestning som inbegriper bl.a. tester och energibalansering med hjälp av ord och färger.

M.A.C. Kinesiology är en förkortning av Muscletesting And Communication Kinesiology, en metod utvecklad av Mac Pompeius Wolontis, Stockholm, och presenterad 1986. M.A.C. Kinesiology bygger vidare på tidigare kinesiologiformer, men innehåller även nya tekniker för testning och balansering av kroppens energiflöden, såsom verbaltestning och färgbalansering.

Inom kinesiologin är det den biologiska elektromagnetiska energin som testas och balanseras. Muskeltesterna används som ett sätt att kommunicera med kroppen och dess energetiska manifestationer: muskler, kotor, tankar, känslor, akupunkturpunkter, auran, chakras etc. Till exempel kan vissa känslor och tankar leda till att energicentra råkar i obalans, vilket i sin tur kan leda till ytterligare obalanser i andra elektromagnetiska enheter och så småningom till fysiska problem.

Med muskeltesterna vill man ta reda på vilken mängd energi som finns i musklerna och vilken temperatur den energin har. Musklerna testas i både kontraherat och extenderat läge. Enligt M.A.C.K. kan en muskel befinna sig i (vanligen) 9 olika energitillstånd som alla motsvaras av varsin färg - regnbågens sju färger samt svart och vitt. En muskel som t.ex. är svag både när den testas framlänges (kontraherad) och baklänges (extenderad) betecknas som svart; den har både för lite kyla och för lite värme i sig (akut smärta visar sig som ett svart tillstånd).

En specialitet inom M.A.C. Kinesiology är verbaltestning. Vissa saker kan man inte testa direkt, såsom samtliga kotor i ryggraden, trumhinnorna, slemhinnor etc. Verbaltestning innebär att den som testar använder sig av en stark s.k. testmuskel, koncentrerar sig på exempelvis en slemhinna och säger dess namn, varefter testmuskeln uppges ge utslag för slemhinnans tillstånd.

Funna obalanser balanseras på olika sätt, t.ex. med färger. En svart muskel kan påverkas av att ett vitt papper placeras på den. En grön muskel är stark i alla lägen. I M.A.C.K. undersöker man också vilken "buffert" det gröna har, dvs. hur pass starkt det energetiska försvaret är. Målet med balanseringen är att alla elektromagnetiska enheter skall vara gröna.

Andra balanseringstekniker är massage av s.k. strömbrytarpunkter (centra där energi omkopplas från en del av kroppen till en annan), ögonrotationer för att lösa upp spänningar (Emotional Stress Release - se avsnittet om Pedagogisk kinesiologi), öronmassage, balansering med hjälp av visualisering av t.ex. färger, neurovaskulära beröringspunkter' neurolymfatisk reflexmassage, muskelmassage och meridianmassage. I M. A. C. Kinesiology arbetar man också med känsloord på liknande sätt som inom Biokinesiologin (se detta avsnitt).