Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Mahikari

Mahikari
Mahikari | Foto: David Dennis
Mahikari är en metod för kroppslig och andlig rening genom Ljusenergi, strålande från handflatan.

Mahikari är ett japanskt ord som betyder sant eller gudomligt ljus. Mahikari är också namnet på en organiserad andlig rörelse, med syfte att hjälpa människor att bli fria från olika problem. Detta görs genom att rena dem med det sanna ljuset, en andlig energi som utstrålas från handflatan. Konsten att göra detta och därigenom rena människor och ting kallas Mahikari No Waza. Ett viktigt mål med verksamheten är att förbereda en ny civilisation som skall upprättas under nästa århundrade, och som betonar det andliga i stället för som nu det materiella.

Mahikari-rörelsen uppstod i Japan på 1950-talet, och har sedan dess spritts till Nord- och Sydamerika, Afrika, Västeuropa och Australien m.fl. länder. Sedan några år tillbaka finns Mahikari representerat även i Sverige. Upphovsman är japanen Kotama Okada, som 1959 fick den första av flera uppenbarelser. Den främsta uppgiften han fick var att lyfta handen för att rena världen och att ge denna kraft till alla som ville ha den. Genom att ta emot det sanna ljuset kan var och en uppleva att "Gud är Ljus". Okada menar att Gud finns i allt; inget existerar oberoende av Gud - allt är ett. Okada fick namnet Sukui Nushi Sama - mänsklighetens frälsare. Sedan 1974 har hans dotter Keiju Okada varit den andliga ledaren av Mahikari under namnet Oshie Nushi Sama.

Medlem i Mahikari blir man efter att ha genomgått en tre dagars initieringskurs (kenshu) och vid slutet av den ha tagit emot en helig amulett, Omitama. Namnet Omitama betyder helig ande eller stor själ. Amuletten beskrivs som en lins som koncentrerar Guds ljus. Den som bär Omitama sägs utstråla ljusenergi från händerna. När detta ljus riktas mot området kring tallkottkörteln, belägen innanför pannan, uppges personen renas till kropp och själ, en rening som kallas Okiyome. Även föremål såsom mat och vatten sägs på detta sätt kunna renas från t.ex. olika miljögifter.

Mahikari-rörelsen framhåller att metoden inte är detsamma som healing utan att healing snarare är en biprodukt av reningen. Genom att rena sig blir man en person som inte genomgår utrensningar i form av sjukdomar. Mahikari-ljuset uppges kunna ta bort fysiska, andliga och mentala problem. Det huvudsakliga målet är dock att alla skall bli bättre tjänare av Gud, Skaparen.

Mahikari-läran innefattar föreställningar om reinkarnation, karma och astralvärlden. Världen består av dels en astral värld (anden) och dels en inkarnatorisk värld (kroppen). Efter den fysiska döden lever människans själ (astralkropp) vidare, och kan senare återfödas i en annan kropp. Kretsloppet av död och återfödelse fortsätter tills det sanna självet är tillräckligt renat för att inträda i "de gudomliga andarnas värld", paradiset. Mahikari är ett sätt att rena sig själv och bearbeta sin karma.