Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Mensendieck-träning

Mensendieck-träning
Mensendieck-träning | Foto: Mwaldeck
Mensendieck-träning är ett gymnastiksystem för ökad kroppsmedvetenhet och förbättrad hållning.

Bess Mensendieck (1862-1957) - en av västvärldens första kvinnliga läkare - utarbetade ett gymnastiksystem som presenterades år 1905. Det går ut på att genom lugna och rytmiska rörelser och med spänning resp. avspänning av muskler arbeta upp ett medvetet, viljestyrt muskelarbete och en bättre hållning. Även visualiseringar, andningsövningar och viljestärkande övningar ingår i träningen. Några exempel på övningar är att lära sig sitta och stå med kroppstyngden fördelad på bästa sätt, att stå och lyfta på tår och hälar med bibehållen balans och lyfta armarna i koordination med andningen. Rörelserna utförs framför en Spegel, individuellt eller i grupp. Målet är att korrigera avvikelser från en korrekt kroppshållning.