Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Nasal reflexterapi

Nasal reflexterapi
Nasal reflexterapi
Med den nasala reflexterapin söker man behandla inre organ genom att stimulera motsvarande reflexzoner i näsan.

Den nasala reflexterapin bygger på att det skall finnas ett slags samband mellan ett område i nässlemhinnan och organ i kroppen. Denna förbindelse är ett tvåvägssystem. Hos kvinnan sväller ett område i näsan upp och blir mer blodfyllt i takt med menstruationscykeln. Åt andra hållet anses små ärr eller sjukliga förändringar i nässlemhinnan kunna orsaka störningar i de organ i kroppen som motsvarar dessa zoner i näsan. Man uppger att det bildas vissa kemiska ämnen i näsan som har specifik verkan på vissa av kroppens organ.

Den nasala reflexterapin innebär att området i näsan behandlas med t.ex. vibration, massage eller bränning för att påverka motsvarande organ i kroppen.