Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Postural Integration

Postural Integration
Postural Integration | Foto: Popular Science Monthly
Postural Integration är en kroppsterapeutisk metod som syftar till att lösa upp muskelspänningar och frigöra hämmad andning och undertryckta känslor.

Postural Integration – integrering av hållningen – är en metod utvecklad av Jack W Painter. Syftet är att lösa upp djupa och kroniska muskelspänningar, frigöra inkapslade känslor och hämmad andning och harmoniera kropp och själ till en integrerad helhet.

Behandlingen går ut på att mjuka upp och bearbeta bindväven som binder samman hela muskelsystemet. Den teknik som används är en djupgående och hård massage som lånat inslag från olika reichianska och bioenergetiska behandlingsmetoder. Även gestaltterapeutiska tekniker ingår för att sammanbinda det fysiska arbetet med känslorna och vardagslivet.