Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Psykisk massage

Psykisk massage
Psykisk massage | Foto: Lubyanka
Psykisk massage är en form av energibalansering med hjälp av lätt massage.

Den psykiska massagen har mer gemensamt med begreppet healing än med fysioterapeutisk massage, namnet till trots. Behandlingen avses vara en hjälp att lösa upp energiblockeringar och balansera en människas kroppsliga, psykiska och emotionella tillstånd. Metoden har utvecklats på den amerikanska västkusten.

Den som behandlar en annan person bör först lära känna sin egen energi. Förberedande övningar är att känna sig själv som en kanal för energiflödet, kunna fokusera sin energi och lära sig känna andras energier och omgivande energifält (aura).

Tekniken består av beröring (handpåläggning) och lätt massage över hela kroppen. En energicirkulation skall kännas mellan de båda personerna. Vanligtvis hålls båda händerna på kroppen för att energicirkeln skall slutas: höger hand ses som den positiva polen, medan vänster hand är den negativa.

Den som behandlar är inriktad på att känna den andra personens energier, brister på energi eller blockeringar som hindrar flödet. Det gäller att känna sig fram till de områden av kroppen som behöver mer uppmärksamhet från terapeutens sida än andra. När blockerade energier frigörs kan det leda till att olika känslor kommer till uttryck. De frigjorda känslorna och energierna kan överföras till terapeuten, som ser till att de passerar genom honom/henne ner i marken, så att de så att säga jordas. Målet är att få personens energier att flöda fritt och inte hämma olika livsuttryck.