Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Psykomuskulär befrielseterapi

Psykomuskulär befrielseterapi
Psykomuskulär befrielseterapi
Psykomuskulär befrielseterapi är en kroppspsykoterapeutisk metod som syftar till att lösa upp muskulära spänningar i kroppen och frigöra känslor.

Metoden kallas med ett halvt engelskt uttryck även för psykomuskulär release-terapi eller bara releaseterapi. Behandlingsformen har utarbetats av den engelske psykologen Peter Blythe, som säger sig ha influerats av bl.a. Wilhelm Reich.

Den psykomuskulära befrielseterapin är baserad på antagandet att flera neurotiska tillstånd (ångest, fobier etc.) beror på att personen inte kan släppa på spänningar i vissa muskler i kroppen. Dessa muskler kan ursprungligen ha spänts för att hålla tillbaka intensiva känslor, men detta krampaktiga tillstånd kan bli kroniskt och då via nervbanorna sända signaler till hjärnan, som tolkar dem som ångest. Befrielseterapin syftar till att lösa upp muskelspänningarna, hjälpa personen att ge uttryck åt de inkapslade känslorna och således undanröja grunden för neuroserna.