Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Rayid-metoden

Rayid-metoden
Rayid-metoden
Rayid-metoden är en form av irisanalys i syfte att undersöka individens emotionella natur. Rayid-metoden har utarbetats av amerikanen Denny Johnson och heter i sin helhet The Rayid Method of Emotional Iridology. Metoden bygger på antagandet att själslivet avspeglas i ögat. Genom att analysera ögats regnbågshinna (iris) söker man utröna individens känslomässiga natur. Exempel på vad som uppges kunna utläsas ur iris är hur man påverkats av sina föräldrar och vilken hjärnhalva som är den dominerande. Rayid-metoden har relativt nyligen introducerats i Sverige.