Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Rebalancing

Rebalancing
Rebalancing
Rebalancing innefattar olika metoder för att medvetandegöra och lösa upp spänningar och energiblockeringar och harmonisera kroppen.

Rebalancing, återbalansering, är ett samlingsnamn på olika sätt att arbeta med kroppens energier: kroppsanalys, djup bindvävsmassage, tekniker för att frigöra leder, känsloutlevelse, avslappning, massage samt olika metoder för att öka rörelsemedvetenheten. Huvudsakligen behandlas besvär i nacke, axlar, rygg- och andra muskelsmärtor. Metoden lärs ut vid Bhagwan Shree Rajneesh-centra i USA.

Rebalancing är en process för att medvetandegöra och lösa upp muskulära hållningsmönster och öka rörligheten i kroppen. Energiblockeringar löses upp och andningen blir öppnare och mer djupgående. Under denna fysiska process sker en motsvarande förändring även i tankar och attityder mot en ökad öppenhet för intryck och känslor. Genom att energin kan flöda friare i kroppen, får yttre omständigheter och inre kriser mindre inflytande. Målet med rebalancing är en levande kropp som helt och fullt kan uppleva njutning och smärta, glädje och sorg.