Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Reiki

Reiki
Reiki
Reiki är en metod för energihelande förmedlad via handpåläggning eller utövad på avstånd.

Ordet Reiki är sammansatt av de japanska orden rei, som betyder själv eller ande, och ki (chi eller qi på kinesiska), som är den universella livskraften. Reiki är namnet på en metod för att stärka, överföra och kanalisera denna energi.

Reiki lär härstamma från flertusenåriga källor, men "återupptäcktes" vid mitten av 1800-talet av japanen Makao Usui, en kristen munk och lärare i Kyoto. Han började utforska grunderna för det kristna helandet och studerade även gamla buddhistiska (tibetanska, japanska) skrifter. Efter att ha fastat och mediterat i tre veckor på ett berg nära Kyoto fick han uppenbarelser och insikter i hur han skulle verka för att hela andra människor. Hans metod hette först Usuis System för Naturligt Helande, men fick senare namnet Reiki.

Reiki används på tre olika sätt:

1. Handpåläggning (direkt eller på nära avstånd) på sig själv.

2. Handpåläggning (direkt eller på nära avstånd) på annan person.

3. Genom att sända Reiki-energi till en annan person på annan plats, dvs. avståndshelande.

I de två första fallen antas att energin som utstrålas från händerna kan överföras till den andra personen eller en annan kroppsdel även om händerna inte har direkt kontakt med området som skall behandlas.

En direkt Reiki-behandling kan gå till så, att flera personer behandlar en annan person: en håller händerna på fyra olika ställen på huvudet, en annan placerar sina händer på olika delar av bålens framsida och ryggen, medan en tredje ägnar sig åt fötter och ben. Behandlingen avslutas med snabba strykningar längs ben och rygg.

Genom Reiki-behandlingen uppges såväl fysiska som psykiska problem kunna ge med sig, och kropp och själ vitaliseras. Reiki-utövare i Sverige menar att människor här, till skillnad från många andra länder, i större utsträckning söker hjälp för psykiska, andliga, existentiella problem som vanligen inte erkänns och kan bearbetas i vardagSlivet eller inom den gängse vården. Det är ofta problem som har att göra med livs- eller dödsångest, med det som hör sinnevärlden eller den andliga verkligheten till. En Reiki-behandling uppges förmedla en energi som "inte är rädd", som kan förmedla trygghet och tillit. Härigenom kan latenta minnen väckas till liv - minnen som är aktiva i det fördolda - och människor fås att acceptera sina upplevelser och känslor.

Reiki innefattar även tumregler för det dagliga livet som man ständigt bör ha i åtanke:

1. Bli inte arg. Med det menas inte att känslor av ilska skall undertryckas, utan att man skall tänka efter varför ilskan dyker upp, om den kan bero på gamla invanda reaktionsmönster etc.

2. Bli inte orolig. Även här är det frågan om att undersöka om det verkligen är rationellt och givande att oroa sig.

3. Hedra dina föräldrar och de äldre. Härigenom hedrar man även sig själv, då vi alla är produkter av våra förmödrar och förfäder.

4. Förtjäna ditt levebröd hederligt; en regel som har med självaktningen att göra.

5. Respektera och visa tacksamhet för allt levande. Det innebär att uppmärksamma allt man har, i stället för att fixera sig vid det man inte har och som kanske egentligen är av mindre vikt.

Reiki lärs ut genom initieringar (initiering = invigning) av en Reiki-mästare. Det första steget innebär att lära sig metoder för handpåläggning, därefter följer en initiering i avståndshelande. Några väljer dessutom att gå vidare med ytterligare initieringar. Från och med andra graden av initiering ges eleverna även symboler att använda vid helandet. Dessa symboler, som är hämtade från gamla tibetanska källor, sägs stimulera en människas vitala energier och tillåta fritt flöde av Reiki-energin i kroppen. Reiki-mästare blir man inte genom formell utbildning, utan snarare genom en inre utveckling. Energin blir med tiden och erfarenheten allt starkare.

Reiki finns i dag representerat i många delar av världen. Det har bildats två organisationer: dels American International Reiki Association (AIRA), som grundades av Barbara Ray 1980, och dels Reiki Alliance, ledd av Phyllis Furumoto. I Sverige har Reiki introducerats av svensk kanadensiskan Wanja Twan, en av de Reiki-mästare som finns i landet.