Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Reinkarnationsterapi

Reinkarnationsterapi
Reinkarnationsterapi | Foto: Himalayan Academy Publications
Reinkarnationsterapin bygger på att händelser i tidigare inkarnationer återupplevs i syfte att lösa upp låsningar i personligheten.

Reinkarnationsterapin går även under sin engelska benämning Past Life Therapy eller hypnotisk regression. Reinkarnationstankarna bygger på gamla religiösa och filosofiska föreställningar. På senare tid har en reinkarnationsterapi utvecklats främst i USA av personer som Helen Wambach, Morris Netherton och Barbara Findeisen; den senare introducerade metoden i Sverige i början av 1980-talet.

Utgångspunkten för reinkarnationsterapin är att livet inte börjar i och med befruktningen, utan att liv, död och återfödelse är ett kontinuerligt cykliskt förlopp som ständigt upprepas. Händelser som har inträffat vid födelsen, i moderlivet eller i tidigare liv kan lagras i medvetandet. Det är vanligen frågan om traumatiska och/eller oavslutade situationer som fortsätter att prägla känslor, tankar och beteende i ett senare liv. Morris Netherton menar till och med att grundläggande problem och beteenden kan härröra från djurinkarnationer. Terapin går ut på att medvetandegöra dessa oavslutade händelser både på det intellektuella och det känslomässiga planet.

I terapin görs en regression. Personen försätts till att börja med i ett tillstånd av djup avslappning, vilket kan göras med lättare eller djupare form av hypnos (vanligen lättare). Långsamt förs sedan personen med terapeutens hjälp tillbaka i tiden till de händelser som antas vara roten till problemen. Intensiva känslor, ofta i kombination med visuella bilder kan upplevas, och den upplevda situationen kopplas till situationer i det nuvarande livet. Genom reinkarnationsterapin uppges gamla känslor av t.ex. skuld lösas upp och personen kan befrias från det tvångsmässiga beteende som styrts av tidigare händelser, för att i stället leva mer helhjärtat i nuet och handla på ett mer rationellt sätt.