Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Rolfing

Rolfing
Rolfing | Foto: Wolfgang Kluge
Rolfing är en kroppsterapeutisk metod som innebär en djupgående massage för att lösa upp kroppsliga, psykiska och känslomässiga spänningar. Rolfing har uppkallats efter Ida Rolf, verksam i USA fram till sin död 1982. Metoden kallas även strukturell integrering. I dag finns drygt 500 utbildade terapeuter i världen, de flesta i USA; i de nordiska länderna finns endast ett fåtal.

Rolfing är en form av kroppsterapi som bygger på idéer bl.a. från W Reich och M Feldenkreis. Med hjälp av en djupgående massage av kroppens bindväv söker man lösa upp kroppens muskelpansar och därigenom frigöra kropp, psyke och känslor från låsningar. Målet är att få kroppen i balans för att den skall kunna fungera bättre; tyngdkraften ses som den stora läkande kraften.

Kroppen är mycket formbar. Ida Rolf såg den fysiska strukturen som sammansatt av flera strukturella segment. Dessa block kan samspela på olika sätt, men det är bara en kombination som ger stabilitet åt kroppen. En obalans i en del av kroppen tenderar att kompenseras med en obalans i en annan del, och kroppen slits allt mer. Personen får ett särskilt rörelsemönster som även påverkar känslor och beteenden. Förmågan att röra sig fritt och reagera på ett adekvat sätt i olika situationer hämmas. Cirkulationen och olika kroppsfunktioner påverkas negativt.

Ett kroniskt spänningstillstånd kan ha sitt ursprung i tidigare traumatiska upplevelser. Känslor och låsta beteendemönster kan sätta sig i bindvävsnätet i kroppen. Det är bindväven som håller alla ben, muskler och inre organ på plats. Bindvävsstrukturen kan i olyckliga fall förkortas och förlora sin förmåga att förlängas. Resultatet blir en obalans i kroppen.

En fullständig Rolfing-behandling omfattar 10 behandlingstillfällen. Metoden är en hård och djupgående massage, där terapeuten tar fingrar, knogar och armbågar till hjälp för att nå djupt ner i den kroppsliga strukturen. De första och sista behandlingarna innebär en mer ytlig bearbetning av kroppen, medan behandlingarna däremellan är mer djupgående och ofta mer smärtsamma. Terapeuten arbetar med att lösgöra och förlänga muskler och bindvävshinnor. Under behandlingens gång kan patienten minnas och återuppleva vissa traumatiska händelser som är knutna till spänningar i olika delar av kroppen. Kroppen manipuleras på olika sätt för att den skall närma sig den ideala kroppshållningen:

- höger och vänster sida skall vara sambalanserade,

- bäckenet skall närma sig ett horisontell läge så att kroppsvikten vilar direkt på bäckenet,

- ryggraden skall ha en lagom svank,

- benen skall tillsammans stödja nedre delen av bäckenet.

Ida Rolf menar att den fysiska kroppen är personligheten -inte bara dess uttryck. Målet med behandlingen är strukturell integrering, en förening av delarna till en helhet. Om den fysiska strukturen är integrerad, är även psyket integrerat; om en kropp är riktigt strukturellt organiserad, arbetar naturliga rytmer och självreglerande mekanismer fritt och som de skall.