Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Rosen-metoden

Rosen-metoden
Rosen-metoden
Rosenmetoden är en kroppsmassage i muskelavslappnande och känsloirigörande syfte.

Metoden har utarbetats av den amerikanska sjukgymnasten Marion Rosen. Den bygger på att kroppen avspeglar både medvetna och omedvetna känslor, och att andningen är den förmedlande länken mellan det medvetna och det omedvetna. Själens ohälsa återspeglas i kroppen, och kan också helas via kroppen.

Många spänningstillstånd är konsekvensen av att en person inte klarat av att hantera en svår situation. Spänningarna lokaliseras till de muskler som normalt skulle ha använts för att uttrycka en känsla som nu i stället undertryckts. Dessa tidigare situationer måste återupplevas känslomässigt för att inte vara blockerande. Andningen är en indikator på en persons tillstånd och speglar vad kroppen gör med olika känslor.

Genom att behandla kroppen påverkas både känslor och andning. För att medvetandegöra kroppen om dess spänningar och förträngda känslor används beröring och mjuk massage. Musklerna slappnar av, de förträngda känslorna kan komma till ytan och spänningar kan lösas upp på både det fysiska och det känslomässiga planet. Behovet av behandling kan variera från en enda behandling till regelbundna sådana under flera års tid för att nå avgörande resultat.