Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Schüsslers vävnadssalter

Schüsslers vävnadssalter
Schüsslers vävnadssalter
Schüsslers vävnadssalter är preparat innehållande mineraler för att stärka kroppens celler.

Schüssler var en tysk läkare som arbetade med homeopati. Han kom fram till att det behövdes mycket svaga läkemedel för att de skulle kunna tränga in i cellerna. Han började med 12 olika preparat innehållande mineraler; i dag finns ett trettiotal medel. Preparaten är potensierade - stegvis utspädda - till D6 och D12 (se Homeopati). Schüsslers metod, som även innefattar ett särskilt diagnossystem utifrån cellernas funktion och behov, kallas ibland cellularterapi, och hans preparat benämns funktionsmedel.