Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Shiatsu

Shiatsu
Shiatsu
Shiatsu är en metod för att påverka kroppens energiflöde med fingertryck och manipulation av kroppen.

Shiatsu är japanska och betyder fingertryck och är ett samlingsnamn för en rad olika tekniker för behandling av kroppen. Namnet härstammar från sekelskiftet, men metodens ursprung är gammalt. En nuvarande form av shiatsu har utarbetats av japanen Tokurijo Namikoshi.

Shiatsu är baserad på principen om ki, den livsenergi som flödar i kroppens. Genom att trycka på vissa punkter på kroppen, ofta samma punkter som fastställts av akupunkturteorin, söker man stimulera energin i kroppen. En skillnad mellan shiatsu och akupressur är att man i shiatsun även manipulerar de olika kroppsdelarna för att lösa upp blockeringar i energi och rörlighet.

Områden i kroppen med för mycket energi kallas jitsu, medan de som har för lite kallas kyo. Jitsu är vanligen ett smärtande område som betraktas som symtomet, medan kyo anses vara orsaken, och alltså är det område som i första hand bör behandlas. Det finns en särskild teknik inom shiatsu som heter kyo jitsu, utarbetad av Shizuto Masunaga.

I shiatsu förekommer framför allt två tekniker: tryck och sträckning. Trycket kan utövas med händer, armbågar, knän och fötter och hela kroppen behandlas. Behandling av haraområdet (buken nedanför naveln) kallas ampaku, och är en läkekonst äldre än shiatsun. Genom hara söker man komma i kontakt med kroppens samtliga meridianer.