Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Shin-Shin Toitsu Do

Shin-Shin Toitsu Do
Shin-Shin Toitsu Do | Foto: chris ?
Shin-Shin Toitsu Do är namnet på en väg till koordinering och harmonisering av kropp och själ som innefattar olika mentala och kroppsliga övningar.

Shin-Shin Toitsu Do har utvecklats av japanen Koichi Tohei. Träningsformen kretsar kring begreppet ki, den universella livsenergi som finns överallt utanför och inom människan, även om den kan vara mer eller mindre blockerad och förhindrad att flöda fritt och verka livgivande. Genom att mobilisera och fokusera ki-energin dit där den bäst behövs för tillfället, söker man uppnå en balans mellan kropp och själ och därmed en kroppslig och mental styrka som gör att man bl.a. lättare kan stå emot yttre och inre sjukdomsframkallande faktorer.

Några grundläggande element i Shin-Shin Toitsu Do är att fokusera på den centrala punkten i kroppen, belägen i buken nedanför naveln, vara avspänd men inte slapp, vara lugn och öppen i sinnet, utnyttja gravitationskraften och förlägga sin tyngd till alla kroppsdelars undersida, samt att utvidga medvetandet enligt principen "mind first - body follows".

Shin-Shin Toitsu Do innefattar mentala och kroppsliga övningar för att utveckla ki-energin, andningsövningar, kimeditation och kiatsu, som är en form av behandling med hjälp av bl.a. fingertryck och massage.