Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Silva Mind Control

Silva Mind Control
Silva Mind Control
Silva Mind Control är en form av mental träning som innefattar bl.a. visualiseringar och avslappningsövningar.

Silva Mind Control utvecklades på 1940-talet av José Silva, som började lära ut sin metod år 1966. Enligt uppgift har ca 7 miljoner människor i 72 länder lärt sig metoden; i Sverige introducerades den 1987.

Den mentala träningen går ut på att lära sig att medvetet sänka sin hjärnfrekvens till alfanivå, dvs. den nivå där hjärnans elektriska aktivitet vid mätning med EEG uppvisar alfavågor. Detta medvetenhetsplan har sedan lång tid tillbaka använts av yoga- och meditationsmästare för att utveckla sina mentala och därigenom även fysiska förmågor. Syftet med Silva Mind Control är att man via alfanivån i större grad skall kunna aktivera och utnyttja sin latenta mentala kapacitet.

En kurs i Silva Mind Control innehåller bl. a. avslappningsövningar, visualiseringar, problemlösningstekniker och metoder för att kontrollera fysiska funktioner.