Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage
Spädbarnsmassage | Foto: Laura Little
Spädbarnsmassage ges för att främja en harmonisk utveckling av kropp och själ hos barnet.

Sedvänjan att kvinnor masserar små barn har gamla anor i bl.a. Indien och Uganda. Den franske läkaren Frederick Leboyer har, efter att ha kommit i kontakt med barnmassage i Indien, gett metoden spridning i väst.

Näst efter hjärnan är huden kanske det viktigaste organsystemet. Känseln utvecklas först av alla sinnen hos fostret - det reagerar på beröring redan vid sex veckors ålder, när ännu varken ögon eller öron finns.

Beröring är nödvändigt för en gynnsam utveckling, särskilt under förlossnings- och amningsperioden. Beröring stimulerar immunsystemet, vakenhet, blodtryck, andning, tillväxt av hjärnceller, hormonsystem m.m. Barn som fått tidig hudstimulering har visat sig vara mer motståndskraftiga mot stress och fysiska skador. Dessutom grundläggs på detta stadium känslomässiga relationer och förhållningssätt gentemot omvärlden, och här spelar hudstimuleringen en avgörande roll.

I livmodern upplever barnet ständig kontakt och rörelse i och med moderns andning och rörelser. Vid förlossningen stimulerar livmoderns sammandragningar de perifera sensoriska nerverna på barnets hud, vilket påverkar de inre organen och hjälper till att sätta igång andningen. Kontraktionerna är början på en stimulering som bör fortsättas direkt efter födelsen och en tid därefter. Fosterutvecklingen pågår även en tid efter födelsen, ungefär till dess att barnet börjar krypa. Beröring och massage av det nyfödda barnet är ett sätt att mildra övergången från fosterlivet till det nya, mer avskilda livet, och att skapa en känsla av lugn och trygghet.

Spädbarnsmassage är en specifik form av massage för små barn. Direkt efter födelsen masseras barnet lätt för att förstärka den rytmiska känslan från fosterlivet. Under den första månaden ges endast en mycket lätt massage, framför allt på ryggen, medan ansikte och mage undantas. Så småningom får hela kroppen massage med fasta, rytmiska rörelser, ofta i spiralform. Detta görs tills barnet är tre till sex månader och själv kan vända sig på mage. Massagen ges med barnet liggande på moderns/faderns ben och under ständig ögonkontakt, med särskilda grepp enligt viss ordning.