Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Spiralmassage

Spiralmassage
Spiralmassage | Foto: Just Ch
Kort om spiralmassage

Med massage i spiralrörelser söker man påverka kroppens celler i självregenererande syfte. Spiralmassagen har lanserats av svensk-amerikanen Gösta Wollin, professor och forskare i naturvetenskapliga ämnen. Metoden bygger på såväl urgamla som nya kunskaper om spiralrörelsens betydelse för livet på jorden. Spiralrörelserna återfinns i många traditionella kulturers medicinska system, t.ex. i Indien och Kina.

Allt från DNA-molekylen i människans celler till de stora galaxerna i rymden är uppbyggda av spiraler och rör sig i spiralform. Enligt viss forskning verkar åldrande bero på att cellernas spiralverksamhet blir långsammare. Gösta Wollin menar att man genom att massera kroppen med spiralrörelser och även utföra spiralrörelser kan stimulera cellerna till regenerering. En teori är att spiralrörelserna skapar ett elektromagnetiskt fält - elektromagnetism är en spiral - som påverkar kroppsfunktionerna.