Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Symboldrama

Symboldrama
Symboldrama
Symboldrama är en psykoterapeutisk metod. Imaginationer används för att locka fram insiktsskapande associationer.

Symboldrama är en imaginativ metod (imagination = föreställning), skapad av tysken Hanscarl Leuner. I Tyskland är symboldrama känt som "kathatymes Bilderlebnis" (av grekiskans kata = enligt, och thymos = känsla). Metoden bygger mycket på fransmannen Robert Desoilles metod för styrda dagdrömmar.

Grundtanken är att det finns en stark förbindelse mellan en persons känslor och de bilder och föreställningar som dyker upp spontant i avspänt tillstånd. Leuner menar att dessa imaginativa bilder är orsakade av känslomässiga konflikter och innehåller information från det omedvetna. Dessutom kan de fungera som "inre vägvisare" och ge symboliska förslag till lösningar.

Till att börja med får en person slappna av, t.ex. med den autogena träningens metod (se detta avsnitt). I avslappnat tillstånd uppmanas personen att föreställa sig en given bild och ett skeende, som att stå på en havsstrand och sedan långsamt vandra ut i vattnet. Personen får sedan själv utifrån sina egna associationer fortsätta berättelsen. Ofta dyker då symboliskt laddade bilder upp i medvetandet, som t.ex.: 1. Ljusupplevelser, som ofta är kopplade till en känsla av eufori och viktlöshet.

2. Religiösa upplevelser.

3. Upplevelser av klarhet och insikt.

4. "Samvetsupplevelser". Dessa kan utlösas av suggestioner typ: "Jag ser mig omkring tills jag upptäcker en eremit. Jag söker ett samtal med honom." Dennes svar på svåra frågor kan fungera terapeutiskt.