Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

THX

THX
THX
THX är thymusextrakt som injiceras i syfte att stimulera kroppens immunförsvar. THX är namnet på ett extrakt av kalvbräss (bräss = thymuskörtel), och THX är en förkortning av thymusextrakt. Preparatet har tagits fram av veterinären doktor Elis Sandberg, Sverige. I dag finns kliniker för THX-behandling i Aneby och på ytterligare ett antal platser i landet. Hittills har ca 150 000 människor behandlats med THX-injektioner.

Thymus är en inresekretorisk körtel som finns bakom bröstbenet på människan och som är proportionellt sett störst hos barn, för att tillbakabildas efter puberteten. Sandberg lanserade på 1930-talet en hypotes om thymuskörtelns funktion där han menade att den hade avgörande betydelse för immunförsvaret. På den tiden ansågs dock allmänt att körteln saknade betydelse för vuxna personer.

I dag är det känt att thymus bl.a. innehåller olika proteiner (hormoner) med betydelse för immunförsvaret. Thymushormonerna stimulerar immunförsvarets utveckling av Tlymfocyter. Dessa celler bildas i benmärgen och vandrar sedan till thymus för att "skolas", varefter de exporteras till kroppens olika vävnader för att skydda dem mot infektioner. Epitelceller i thymus producerar de olika hormon som Tcellerna behöver för att mogna.

Den efter puberteten sjunkande thymusberoende immuniteten anses bidra till en ökning av cancer och olika infektionssjukdomar. THX är främst avsett som ett medel mot cancer (dock ej i sista stadiet) samt en del andra sjukdomar.