Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Tandreflexologi

Tandreflexologi
Tandreflexologi | Foto: Dozenist
Tandreflexologi utgår från att behandling av tänderna kan påverka andra delar av kroppen.

Tänderna anses av reflexologer vara ett mycket centralt zonsystem. Om det finns en störning i en tand, kan det störa hela kroppens energetiska tillstånd. Reflexologer anser att amalgamet är det mest utbredda tandproblemet. Om en tand får för mycket amalgam, så blir resultatet först en kraftig överstimulering; med tiden svänger sedan effekten till att i stället bli en underfunktion på grund av förslitning hos organen. Det uppges att amalgamfyllningar börjat lossna vid zonterapibehandling på fötterna. Ett led i behandlingen är att sanera tänderna från exempelvis amalgam.

Man räknar tänderna på samma sätt som en tandläkare gör, där framtänderna har nr 1, och visdomständerna nr 8. Följande uppställning anger de samband mellan tänderna och olika kroppsfunktioner som reflexologerna utgår från: 1 – högre mentala funktioner

2 – hormoner – nerver

3 – lungor – andning

4 – hjärta – cirkulation

5 – tunntarm

6 – njurar – urinvägar

7 – genitalia

8 – tjocktarm