Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Trager-massage

Trager-massage
Trager-massage | Foto: Trager Institute
Trager-massage syftar till att lösa upp fysiska och mentala blockeringar.

Trager-massage kallas egentligen för Trager Psychophysical Integration (Psykofysisk integrering) och började utvecklas av den amerikanske läkaren och f.d. boxaren och akrobaten Milton Trager (f. 1908) på 1930-talet. I dag arbetar Trager på Hawaii. Han introducerade själv sin metod i Sverige i slutet på 1970-talet.

Trager-massage är en avspänningsmassage där mjuka rullande, roterande, vaggande, rytmiska rörelser samt skakningar används för att lösa upp djupa kroppsliga spänningar och motsvarande mentala blockeringar. Rytmen som används är något snabbare än hjärtrytmen. Metoden avser att ha både en fysisk och en psykisk verkan.

Det är inte bara de kroppsliga spänningarna man vill nå, utan även föreställningarna om hur man mår. Trager-utövare säger sig skapa utrymme för något att hända genom att presentera nya, mer avspända sätt att vara på. En session tar mellan 1-2 timmar.

Trager-utövaren arbetar utifrån ett meditativt tillstånd som kallas Hook-Up - en avslappnad och koncentrerad närvaro för att öka känsligheten och kontakten med patienten och för att kunna förmedla en känsla av lugn, lätthet och frihet.

En viktig del av Trager-metoden är Mentastics, en förkortning av Mental Gymnastics. Det är ett system av rörelser för att vidmakthålla och öka denna känsla av lätthet och flexibilitet som massagen skall ge.

För neurologiskt handikappade personer finns särskilda muskelresponsövningar där man söker stimulera nervändar som inte längre fungerar.