Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vakuumterapi

Vakuumterapi
Vakuumterapi | Foto: Hubert ?mietanka
Vakuumterapi syftar till att medelst lufttryck stimulera kroppens funktioner och självläkningsförmåga. För 150 år sedan konstaterade den tyske läkaren H G Magnus att när huden utsätts för ett vakuum så avger blodet mer syre till cellerna. Vätskecirkulationen och ämnesomsättningen ökar och cellernas funktioner stimuleras. Användande av vakuum är en gammal behandlingsmetod på flera håll i världen (se exempelvis Koppning). Den modernare vakuumterapin bygger på den danske läkaren Flemming Falds konstruktion av en vakuumsäck (Vacusac) på 1970-talet. Metoden introducerades i kliniskt arbete 1983. I dag används vakuumterapi i flera europeiska länder och fr.o.m. 1986 även i Sverige.

Behandlingen går till så, att patienten först kliver in i en s.k. hygienpåse av lakansväv att ha närmast kroppen, därefter sätts en luftgenomsläpplig specialfilt runt kroppen och till sist dras en lufttät vakuumsäck upp över filten så att hela kroppen är inpackad upp till axlarna. Armarna träs in i separata påsar. På muskulaturen på övre delen av ryggen och bröstkorgen placeras sugkoppar. Säcken, påsarna och sugkopparna är via en datamaskin anslutna till en vakuumpump. Nästa led i behandlingen är att luften sugs ut ur vakuumsäcken så att det skapas ett undertryck vid hudytan. Samtidigt gör lufttrycket utifrån att påsen och filten pressas tätt intill kroppen.

Under 10-15 minuter utsätts kroppen för denna kombination av undertryck och mekaniskt tryck, samtidigt som kroppen masseras. Behandlingen stimulerar kroppens naturliga pumpeffekt och därigenom påverkas ämnesomsättning och cellfunktioner. Även nervändar och akupunkturpunkter stimuleras. Exakt hur vakuumsäcken verkar är inte känt.

Vakuumterapin används som en allmänt stimulerande behandling, men även vid olika fysiska störningar såsom cirkulationsrubbningar, åderförkalkning, åderbråck, muskelspänningar, gikt, ödem och vid idrottsskador m.m. Metoden bör däremot inte användas av t.ex. blödarsjuka personer eller gravida kvinnor.

En behandlingsmetod som liknar vakuumterapin, fast fungerar tvärtom, så att säga, är airmassage (luftmassage), som innebär att komprimerad luft blåses in i olika sektioner av en särskild stövel som kan sättas på benen.