Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Vega-test

Vega-test
Vega-test | Foto: Pbroks13
Vega-test är en metod för att söka lokalisera störningar i kroppen och finna rätt botemedel.

Vega-testet är en apparat som mäter elektriskt motstånd och elektriska svängningar i kroppen. Det används dels i diagnostiskt syfte för att lokalisera störningar i kroppen, och dels för att fastställa vilket av olika homeopatiska preparat som är den lämpligaste medicinen.

Utgångspunkten är att all materia har en viss frekvens, alltså även olika delar av kroppen och olika homeopatiska preparat. I en låda i apparaten placeras testampuller innehållande en rad homeopatiska medel. Lådan är kopplad till en elektrod med mycket liten strömstyrka. Elektrodens udd trycks mot exempelvis en akupunkturpunkt på en persons hand. Om akupunkturpunktens meridian har samma frekvens som preparatet, så orsakas ett elektriskt motstånd som kan avläsas på apparatens mätartavla. På det här sättet anser man sig alltså dels kunna finna "felet", och dels vilket medel som krävs för att rätta till det.