Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Venpumpterapi

Venpumpterapi
Venpumpterapi | Foto: Kamille
Venpumpterapi är en metod för självbehandling; genom att trycka på olika punkter på kroppen och samtidigt utföra vissa rörelser söker man stimulera blodcirkulationen. Venpumpterapi – eller venpumpmassage – har lanserats av den danske läkaren John Olesen och den danska sjukgymnasten Lis Andersen. Metoden är avsedd för självbehandling.

En bra blodcirkulation är nödvändig för en god hälsa. Blodets uppgift är att förse kroppens alla celler med syre och näringsämnen samt att föra bort avfallsprodukterna. Det är musklerna som har till uppgift att pumpa tillbaka blodet till lungorna, därav namnet venpump. Om inte musklerna används ordentligt så påverkas denna återcirkulation, liksom även andnings- och matsmältningsfunktionerna. Kroppen har då lättare för att stressas, och även nervsystemet och hormonbalansen påverkas negativt; motståndskraften mot sjukdomar minskar.

Venpumpterapin syftar till att lösa upp cirkulationsblockeringarna genom tryck på ömma ställen samtidigt som musklerna rörs (pumpar). Resterande slaggprodukter från ämnesomsättningen kan då föras bort med blodet som åter fått fart.