Följ oss på facebook
Alternativmedicin
Svenska

Healing Touch

Healing Touch
Healing Touch
Healing Touch är en energibehandling, där terapeuten använder sina händer till att balansera klientens energisystem och på så sätt hjälpa denne att komma i bättre fysisk och psykisk balans.

Under en Healing Touch behandling ligger klienten på en massagebänk, fullt påklädd och gärna med en filt eller liknande över sig. Terapeuten tar hjälp av energierna som finns runt oss, genom att bli en kanal för energin och jobbar sedan med klienten. Terapeuten jobbar både med händerna i kontakt med klienten men också en bit ut ifrån kroppen. Detta eftersom vi omges av ett energifält som också är en del av oss. Arbetet går ut på att balansera energierna i hela detta energisystem.
Beroende på problemet man jobbar med finns det olika tekniker för terapeuten att använda. Klienten känner sig ofta väldigt avslappnad och väl till mods under och efter behandlingen.
Efteråt är det bra att dricka vatten och gärna ta det lite lugnt.

Healing Touch hjälper att

Reducera stress

Stilla oro och depressioner

Minska smärta

Stärka immunförsvaret

Påskynda läkning efter operation

Kompletterande behandling vid nack och ryggproblem

Fördjupa den andliga kontakten

Komplettera cancerbehandling

Skapa en känsla av välmående

Underlätta akuta och kroniska tillstånd (tex värk)

Healing Touch ska betraktas som ett komplement till läkarvård, inte i-stället-för.
Metoden är holistisk, dvs utgår från synsättet att kropp, känsla, intellekt och ande är en helhet i människan.

Healing Touch är en utveckling av ”Therapeutic touch”. Kvinnan som utvecklade Healing Touch hette Janet Mentgen (1938-2005). Under sitt arbete som sjuksköterska i USA kom hon fram till behovet av komplementär behandling. De sista 25 åren av sitt liv använde hon till studier, undersökningar och föreläsningar kring tekniker för healing som gav bästa möjliga effekt.
I början av 1990 talet togs tekniken med i sjuksköterske utbildningen för holistiska sjuksköterskor (AHNA) i USA. Från 1996 finns en icke vinstdrivande utbildningsorganisation, Healing Touch International, som koordinerar utbildningar certifieringar mm. Utbildade Healing Touch terapeuter finns idag över hela världen, bla i USA, Kanada, Australien, Indien, Sydamerika, Danmark, Sverige och Finland.
Inom Healing Touch har man en utbildningsmodell som är lika över allt. Om du går till en terapeut i USA, Indien eller Sverige, får du samma behandling.

För att bli certifierad Healing Touch terapeut behöver man gå 5 delutbildningar. Mellan de två sista måste man göra ett visst antal fallstudier där man praktiserar och dokumenterar sitt arbete. Man måste också gå på healing själv. Detta för att självutveckling hos terapeuten också är en viktig del av utbildningen inom Healing Touch. Man blir diplomerad efter varje delkurs.

Healing Touch började undervisas i Sverige i slutet av 1990-talet. En sjuksköterska från Karlstad fick kontakt med en av Healing Touch’s instruktörer, David Rabinowitsch, och efter en tid arrangerades den första utbildningen. Idag arrangeras ett flertal utbildningstillfällen varje år i Sverige och det har bildats en svensk underorganisation, "Healing Touch Sweden".